Terapi

Individuel terapi

Livet byder på op- og nedture, som vi ikke selv vælger. Det, vi derimod kan vælge, er, hvordan vi forholder os til det. Vores tankeverden og det, at vi kan finde mening i hændelser, oplevelser, sociale sammenhænge m.m., er betydningsfuldt for vores trivsel.

Terapi kan være hjælpsomt til at se på dig selv og det, du står i, fra flere perspektiver. Du kan bl.a. blive klogere på dine reaktionsmønstre, din fortid og nutid og dine relationer. Nogle af de mest almindelige temaer for at gå i terapi kan f.eks. være:

I den første samtale undersøger vi sammen, hvad der giver mening for dig at tage udgangspunkt i.

Par og relationer

At være i kontakt med andre er et helt grundlæggende behov for et menneske. Lev Vygosky siger: “Through others we become ourselves”, og peger hermed på, hvor afhængige vi er af andre mennesker.

Når vi oplever, at kvaliteten af kontakt med vores nærmeste er faldende, eller at den er helt fraværende, mistrives vi. Vi mister evnen til at se den andens intentioner, og lukker os om os selv og vores egne behov, og kan reagere med angreb, forsvar eller stagnation for at beskytte os selv. Der kan opstå et samspilsmønster, som det kan være svært selv at komme ud af igen. Her kan terapi være hjælpsomt til at genoprette kontakten, og genfinde forståelsen for hinanden igen.

Der kan være mange grunde til at vælge par- eller relationsterapi. Måske vil I bare gerne blive klogere på jer selv og hinanden og styrke jeres relation. Måske er I kommet langt fra hinanden og har svært ved at kommunikere sammen og har brug for hjælp til at genoprette kontakten til hinanden. Eller måske har I brug for hjælp til at kunne gå fra hinanden på en måde, der hjælper alle parter bedst muligt videre

Online terapi

Jeg tilbyder online terapi, hvis vi af forskellige grunde ikke kan mødes.

Online terapi har fordele og ulemper. Blandt fordelene kan nævnes at det er nemt og praktisk at sidde derhjemme foran computeren, hvis man har små børn, hvis hverdagslogistikken er hektisk og hvis det i det hele taget er svært at komme hjemmefra.

Ulemperne handler om, at det kan være sværere at få en fornemmelse af hinanden, når man ikke sidder i samme rum, og der kan gå mikrobeskeder tabt. Mikrobeskeder er alt det, vi kommunikerer ud over det talte sprog, som f.eks ansigtsmimik, kropssprog  og sansninger.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om de ovenstående metoder, er du velkommen til at kontakte mig her.